دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چشم انداز دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تبدیل شدن به یکی از دانشکده های مطرح از نظر آموزشی و پژوهشی در سطح آسیا، علاوه بر سطح کشور است. بنابراین ما انتخاب کردیم که در مقیاس ملی و بین المللی بعنوان پیشرو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و فراهم آورنده محیطی در سطح دانشگاهای برتر دنیا محسوب شویم. با حرکت به سوی چشم انداز ترسیم شده، بخاطر فراهم کردن فرصتهای تحصیلی متنوع، نوآوریها، انجام پژوهشهای علمی معتبر، مشارکت در توسعه صنعتی کشور و حرکت بسوی پایداری اجتماعی و محیط زیستی، ما بعنوان دانشکده ای شناخته شده و مطرح در سطح بین المللیشناخته خواهیم شد.این اهداف، مسیر ما را بسوی رسیدن به چشم انداز تعریف می کنند:

  •    پرورش جامعه علمی خلاق و فعال
  •    ارائه نوآوری در علوم جدید
  •    مشارکت در حل مسائل بین المللی
  •    کمک به پرورش جامعه پایدار در آینده و رشد اقتصادی
  •    خلق فرصتهای شغلی برای نسل جوان
  •    فرهنگ سازی

2211  22222 copy  2233  22444