دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

هدف اصلی دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد که مرکزی برای فراگیری علوم در سطوح بالا و اکتشاف علوم جدید است،در مرحله اول خدمت به کشور در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین مشارکت در توسعه اجتماعی از طریق انتقال فناوریهای جدید می باشد.در واقع این دانشکده علاوه بر اینکه محیطی مناسب برای دانشجویان دورهرهای کاردانی و کارشناسی می باشد، ارائه دهنده دوره های تخصصی تحصیلات تکمیلی در اکثر گرایشهای مربوط به هنر، معماری و شهرسازی بوده و همچنین امکانات مناسب برای پژوهشگران در مقاطع مختلف فراهم آورده است.

برای تحقق این اهداف، این دانشکده خود را متعهد به توسعه علمی و آکادمیک، دسترسی رایگان به اطلاعات و مراجع علمی معتبر، برگزاری گفتمانهای علمی با احترام به همه افراد و از جمله دانشجویان می داند. توجه به همه این اهداف و ارزشها، مسئولیت ما را در انجام وظایف خود که شامل تدریس در رشته ها و گرایشهای مختلف به علاقه مندان، انجام تحقیق و پژوهش در سطوح مختلف و سرانجام خدمت به جامعه است، مشخص می نماید.

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon