دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشكده دارای ۲۱ كلاس و ۲۸ آتليه مي باشد. كليه كلاس ها و آتليه های مستقر در سايت های كامپيوتری دارای امكانات صوتی و تصويری مي باشد. ظرفيت تقريب هر كلاس حداكثر ۴۰ و حداقل ۲۰ نفر است. سقف آتليه ها متغيير و بين ۱۲ تا ۳۰ نفر ظرفيت دارند. برخي از كلاس های دانشكده در طبقه همكف با استفاده از صندلی هاي متحرك سامان يافته است تا دانشجويان در كلاس هايی كه مي بايست بصورت گروهی و همراه با مباحثه ادامه يابد، حضوری فعال و موثر داشته باشند.

شماره كلاس ها ظرفيت هر كلاس
۱-     ۲- ۳
۵۰ نفر
۴- ۵- ۶- ۷- ۴۰ نفر
۸ و ۹
۴۵ نفر
۱۰۵- ۱۰۶ ۲۰ نفر
۱۰۱- ۱۰۲- ۱۰۳- ۱۰۴ ۴۰نفر
۲۰۵- ۲۰۶ ۲۰ نفر
۲۰۱- ۲۰۲- ۲۰۳- ۲۰۴ ۴۰ نفر

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon