دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

کارگاهها و آزمایشگاهها

ساختمان آزمایشگاهها، كارگاهها و آتلیه های دانشكده شامل كارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی رشته های طراحی پارچه و لباس از جمله کارگاههای طرح و تهیه الگو، طراحی لباس، چاپ سیلک اسکیرین، نقاشی و چاپ باتیک و بافت پارچه،آتلیه تخصصی عکاسی، آزمایشگاه رنگرزی پارچه، آزمایشگاه پارچه شناسی، طراحی صنعتی و صرفا آتلیه های هنری در ساختمان مجزا می باشد و ساختمان اصلی دانشكده شامل كلاس های درس و آتلیه های معماری و شهرسازی است.

ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه های هنر، معماری و شهرسازی

طبقات آتلیه کارگاه و آزمایشگاه دفاتر اداری
همکف شمالی ۱۹- ۲۰- ۲۱- ۲۲
الیاف و پارچه شناسی --
جنوبی -- باتیک سیلک اسکرین انبار-آبدارخانه-کارشناس آزمایشگاه وکارگاههای طراحی پارچه و لباس- اساتید هیات علمی
اول شمالی ۲۵- ۲۶- ۲۷- ۲۸
بافت۲ نمازخانه خواهران
جنوبی ۲۳- ۲۴
دوخت- تهیه الگو- بافت۱ مدیر گروه طراحی پارچه و لباس و فرش

نگارخانه و سالن نمایشگاه دانشكده

نگارخانه و سالن نمایشگاه دانشكده در فضایی كاملا مستقل و به مساحت بالغ بر 150 متر مربع در زیرزمین دانشكده قرار دارد كه دانشجویان در بازه های زمانی مشخص نسبت به برپایی نمایشگاه یا مسابقات مربوط در آن اقدام می نمایند.

2211  22222 copy  2233  22444