دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

E Mail Icon

ایران، استان اصفهان، نجف‌آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، دانشکده هنر و معماری

کد پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

phone icon

۴۲۲۹-۲۲۲۲ (۳۱) ۹۸+

 

۱-مسیر پیاده روی

aaup gm1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-مسیر عبور با اتومبیل

aaup gm2

2211  22222 copy  2233  22444