دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

E Mail Icon

ایران، استان اصفهان، نجف‌آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، دانشکده هنر و معماری

کد پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

phone icon

۴۲۲۹-۲۲۲۲ (۳۱) ۹۸+

 

۱-مسیر پیاده روی

aaup gm1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-مسیر عبور با اتومبیل

aaup gm2

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon