دانشکده هنر، معماری و مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

عنوان شغلی شماره تلفن
رئيس دانشکده 4229-2287 (31) 98+
دفتردار دانشکده 4229-2300 (31) 98+
معاون آموزشی دانشکده 4229-2401 (31) 98+
مدير گروه معماری 4229-2295 (31) 98+
کارشناس گروه معماری 4229-2299 (31) 98+
مدير گروه شهر سازی 4229-2402 (31) 98+
کارشناس گروه شهر سازی 4229-2188 (31) 98+

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon